Funkcje i zadania systemów operacyjnych

Pobierz

Pierwszy zawiera podstawowe informacje na temat systemów operacyjnych obejmujący logikę komputera, systemy liczbowe, układy logiczne i kombinacyne, zadania i funkcje systemów operacyjnych oraz ich podział, drugi to wprowadzenie do systemów Windows i Linux z uwzględniem środowiska .Rodzaje jąder systemów operacyjnych Ze względu na ich architekturę, jądra można sklasyfikować w trzy główne kategorie.. Implementacja współbieżności - procesów i wątków 2.. The funkcje systemu operacyjnego najwybitniejsze są między innymi zarządzanie procesami, pamięcią i komunikacją między aplikacjami.. Często pozwalają ładować dodatkowe moduły w trakcie pracy, np. w celu obsługi nowego urządzenia.ogólna zasada działania systemu operacyjnego (sposób przekazywania sterowania do programu jądra), koncepcja procesu, zasobu i wątku.. System operacyjny zachowuje nowe pliki, dołącza do niego nazwę i zapamiętuje jego lokalizację.. Systemom operacyjnym powierza się również kompleksowe zarządzanie plikami oraz połączeniami z siecią.Główne zadania Systemu operacyjnego: Zarządzanie efektywnością komputera Zarządzanie oraz zbieranie danych umieszczonych na dyskach Udostępnianie aplikacji (jako wirtualne maszyny) -Udostępnianie przez System operacyjny uproszczonego obrazu w komputerze gdzie pracuje aplikacja.. Zarządzanie urządzeniami wejścia wyjścia 3.system operacyjny (nadzorczy, nadrzędny, sterujący) jest to zorganizowany zespół programów, które pośredniczą między sprzętem a użytkownikiem, dostarczając użytkownikom zestawu środków ułatwiających projektowanie, kodowanie, uruchamianie i eksploatację programów oraz w tym samym czasie sterują przydziałem zasobów dla zapewnienia efektywnego …Zadania systemu operacyjnego Zarządzanie zasobami maszyny..

Rodzaje systemów operacyjnych2.

Werdykt: Debian może nie być najbardziej wszechstronnym z wymienionych powyżej systemów operacyjnych, ale jego bezpłatna funkcja open source sprawia, że jest to coś, co powinieneś wypróbować .• zarządzanie pracą wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu komputerowego • umożliwienie obsługi urządzeń peryferyjnych • umożliwienie instalowania innych programów • gromadzenie danych na dysku i zarządzanie nimi • organizowanie udostępniania zasobów (sprzętu i danych) • koordynowanie pracy urządzeń i oprogramowania 1 0 Beti :)Zadania systemu operacyjnego.. Zadania te najlepiej mogą być wykonane przez specjalistę - informatyka, stąd też tak istotna rola ASI w systemie ochrony danych osobowych.. W celu uruchamiania i kontroli zadań użytkownika system operacyjny zajmuje się: planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom,; kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań,Zadaniem systemu operacyjnego jest również zlokalizowanie pliku na dysku i odtworzenie jego logicznej struktury zarządza urządzeniami wejścia-wyjścia.. Specjalne moduły wchodzące w skład systemu operacyjnego (sterowniki) udostępniają .Stąd też konieczne staje się zapewnienie, by systemy te były możliwie najlepiej zabezpieczone, a dostęp do nich ograniczony..

Najważniejsze funkcje systemu operacyjnego są następujące: 1.

Kolejne dwa moduły (4 godz.) dotyczą planowania przydziału procesora, czyli szeregowania zadań.. Niewiele osób ma świadomość, jednak system operacyjny jest także odpowiedzialny za sterowanie procesami wejścia- wyjścia.Podział systemów operacyjnych Pod względem środowiska użytego do implementacji systemu można wprowadzić podział na: • programowe • sprzętowe.. - API (ang. Application Programming Interface) rozumiany jako zestaw reguł i ich opisów do komunikacji miedzy programami, obsługi zdarzeń urządzeń peryfe- ryjnych, budowy interfejsu obsługi czy komunikacji.§ § Podstawowym zadaniem sieciowego systemu operacyjnego (SSO) jest umożliwienie korzystanie z sieciowych zasobów i usług poprzez stacje robocze.. m3f46776c9f967ccc_d350e136rola i zadania systemu operacyjnego, umiejscowienie systemu operacyjnego (w szczególności jądra) w strukturze oprogramowania systemu komputerowego, klasyfikacja systemów operacyjnych, ogólna zasada działania systemu operacyjnego (sposób przekazywania sterowania do programu jądra), koncepcja procesu, zasobu i wątku,Zaawansowane funkcje sieciowe, kompatybilność i funkcje bezpieczeństwa, których nadal brakuje w wielu dzisiejszych systemach operacyjnych ..

Więcej informacji na temat systemów operacyjnych uzyskasz tutaj tutaj.

Zarządzanie aplikacjami - odszukiwanie przez system operacyjny aplikacji uruchomionych przez użytkownika i wczytywanie jej do pamięci RAM.Do głównych zadań wspomnianego systemu należy przede wszystkim udostępnianie programistom różnego rodzaju mechanizmów komunikacji pomiędzy procesami.. Zwykle jako otwarte systemy operacyjne spotyka się systemy w pełni programowe, czasowo niedeterministyczne stosujące wywłaszczenie przy przełączaniu zadań.INFORMACJE OD WYKŁADOWCY.. System operacyjny jest programem, za pomocą którego użytkownik może korzystać ze sprzętu komputerowego Zadanie systemu operacyjnego: Utworzenie takiego środowiska pracy, w którym użytkownik może wykonywać programy w sposób dla niego wygodny, a co najważniejsze wydajnySystem operacyjny pozwala na wykonywanie kilku zadań w tym samym czasie, zapewniając procesom jednolitość.. Jednoczesne działanie wielu aplikacji (Wielozadaniowość)Równie ważnym jak komunikacja z człowiekiem, a może nawet ważniejszym, zadaniem systemu operacyjnego jest zapisywanie plików na dysku, czyli tak zwane zarządzanie dyskami.. Odkąd zwykli ludzie otrzymali dostęp do swobodnie posiadanych komputerów, zaczęto tworzyć coraz lepsze systemy operacyjne.. System Operacyjny pełni m.in. funkcje: zapewnia obsługę dialogu pomiędzy użytkownikiem a komputerem .Systemy te działają w oparciu o programy, które można uruchomić w celu wykonania zadań..

Wykłady z systemów operacyjnych składają się z kilku modułów.

Systemy Operacyjne 2.1 Funkcje systemu operacyjnego System operacyjny jest warstwą oprogramowania leżącą pomiędzy sprzętem a programami aplikacyjnymi.. System operacyjny (ang. operating system, skrót OS) - oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań.. System operacyjny to główne oprogramowanie lub zestaw programów, które zarządzają wszystkimi procesami powstającymi w urządzeniu elektronicznym.Zadania systemów operacyjnych Co nazywamy systemem operacyjnym?. Funkcje SSO to między innymi: Połączenie stacji roboczych w sieć wraz z urządzeniami peryferyjnymi Umożliwienie wymiany danych Umożliwia współdzielenie drukarek Oferowanie usług sieciowych (np.zarządza komputerem (między innymi pamięcią operacyjną, zasobami, urządzeniami peryferyjnymi) nadzoruje instalowanie, uruchamianie i wykonywanie innych programów umożliwia wykonywanie operacji na dokumentach tworzonych w programach komputerowych (zapis, odczyt, druk itp.) sygnalizuje błędy w działaniu komputera i aplikacjisystemy operacyjne czasowo niedeterministyczne; 4.. Sprawdź również: Nowe funkcje w systemie ochrony danych osobowych Z funkcjami i właściwościami odpowiednimi dla zwykłego użytkownika.Systemy operacyjne Android, Windows Phone i iOS są przeznaczone przede wszystkim dla urządzeń mobilnych, takich jak tablety i smartfony.. Gromadzenie danych na dyskach i zarządzanie nimi.Budowa i funkcje systemu operacyjnego System operacyjny zbudowany jest z następujących elementów: - Jądro systemu operacyjnego.. Jądra monolityczne zawierają wszystkie podstawowe funkcje systemu operacyjnego oraz sterowniki urządzeń.. System optymalizuje wykorzystanie sprzętu dostępnego w systemie komputerowych oraz steruje nimi dzięki sterownikom.. Do działań takich zalicza się: zapisywanie, kopiowanie, usuwanie, rozmieszczanie, czy też uruchamianie plików.. Sterownik oprogramowanie umożliwiające komputerowi komunikację ze sprzętem i urządzeniami peryferyjnymi.. Pierwszy z modułów rozpoczyna się od omówienia ogólnej koncepcji planowania.Systemy operacyjne Komputer aby mógł realizować zadania oraz aby wszystkie urządzenia w systemie komputerowym mogły działać poprawnie, musi być wyposażony w specjalny program, który nadzoruje jego pracę.. System operacyjny optymalizuje wykorzystanie poszczególnych urządzeń wchodzących w skład komputera oraz steruje nimi.. Ze względu na sposób realizacji przełączania zadań systemy operacyjne można podzielić na: systemy z wywłaszczaniem zadań; systemy bez wywłaszczania.Funkcje systemu operacyjnego: Zarządzanie plikami i folderami - tworzenie struktury plików na dysku twardym.. Podstawowe zadania przypisywane dzisiejszym systemom operacyjnym to: - Zarządzanie zasobami maszyny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt