Charakterystyka wokulskiego jako romantyka

Pobierz

W swojej pracy postaram się dokonać charakterystyki tego bohatera, która powinna pomóc określić jaką osobą tak naprawdę był Stanisław Wokulski.Wybór najważniejszych cytatów o głównym bohaterze Lalki - Stanisławie Wokulskim.. Bohater "Ludzi bezdomnych" rzeczywiście ma wiele cech Hamleta: bezkompromisowość, idealizm, czystość moralną, wrażliwość, w tym wrażliwość na piękno, pasję, indywidualizm.. Syn Piotra Wokulskiego "Stanisławie Piotrowiczu" - tak do niego zwraca się Suzin Jego przodkowie byli znaczącymi osobami w państwie "twój dziadek z matki był kasztelanem" Ojciec S. Wokulskiego do syna.Wokulski to jednocześnie romantyk i pozytywista.. Czterdziestosześcioletni bohater powieści Bolesława Prusa to jedna z najciekawszych postaci w literaturze polskiej.Dlaczego?. Serwis zawiera kompletne omówienie lektury.Postać ta ma bardzo złożoną osobowość.. Jako młody chłopiec, mimo szlacheckich korzeni, trafił do sklepu i restauracji Hopfera na stanowisko .Wokulski wchodząc coraz mocniej w zwyczaje, kulturę i zachowanie arystokracji był zły na samego siebie, bo przecież zawsze nie krył szczerej niechęci wobec tej warstwy, jednakże uczucie do panny Łęckiej było silniejsze niż jego pierwotne zasady, dlatego dalej robił wszystko, by sprostać wymaganiom swojej oblubienicy.Cechy pozytywisty: - szacunek do nauki, pragnienie wiedzy i przyznawanie jej prymatu nad irracjonalizmem; - Wokulski jest silną, przedsiębiorczą jednostką - po powstaniu energicznie bierze się w garść i organizuje sobie życie..

Postaram się to udowodnić.Stach kochał jak przystało na romantyka, czyli bezgranicznie i ufnie.

Organizuje przyjęcia, daje mnóstwo prezentów i kwiatów.. Cechy romantyka: - romantyczna biografia młodzieńczego okresu, wątek walki o wolność: Wokulski bierze udział w postaniu styczniowym, poświęcając młodość patriotycznej walce o wolność i niepodległość, za swą miłość do ojczyzny cierpi na syberyjskim zesłaniu;S. Wokulski - pozytywista i romantyk "Stopiło się w nim dwu ludzi: romantyk sprzed roku sześćdziesiątego i pozytywista z siedemdziesiątego.. Wciąż porównuje swój majątek z dochodami najuboższych i ma wyrzuty sumienia, gdyż miłość poniekąd odciąga go od spraw biedoty.. Cytaty o Wokulskim, Lalka - streszczenie i opracowanie największego dzieła Bolesława Prusa.. Przeżywa nieszczęśliwą miłość, jest wyobcowany z otoczenia, ponieważ kupcy uważają, że zdradził swój stan, a arystokracja uważa go za parweniusza o czerwonych rękach.Wokulski jest świadom tej walki, stąd częste są autorefleksje.. Problematyka i geneza Lalki Prusa.. Wokulski - pozytywista czy romantyk?. - porywczy, chętny do udziału w akcjach społecznych, np. powstaniu styczniowym.Podstawową cechą romantyczną jest miłość, miłość szalona, maniakalna, taka, dla której Wokulski jest gotowy zrobić wszystko..

Szuman tak opisuje Wokulskiego, jeśli wierzyć Rzeckiemu.Na jego duszę romantyka duży wpływ miały książki jakie czytał w młodości.

Może się to wydawać groteskowe i paradoksalne, że Izabela, jako kobieta, której jedną szansą na przyszłość było wyjść bogato za mąż była tak bardzo wybredna w wyborze kandydata do swojej ręki, była po .Pomaga im w najtrudniejszych życiowych sytuacjach: znajduje pracę, funduje mieszkanie, organizuje ślub.. Według mnie można odszukać na kartach powieści wydarzenia związane z Wokulskim, które będą go kwalifikować do poszczególnych grup.. Ważniejszym jednak elementem romantycznej części bohatera jest jego tragiczna miłość do panny Izabeli Łęckiej.. 20.Wokulski przeżywa typowo romantyczne rozterki, ulega zmiennym nastrojom, w jego psychice toczy się nieustanna walka.. Co ciekawe często wyrzucał sobie tę stronę swej osobowości, jednakże ostatecznie to ona w nim zwyciężyła.. Literacki portret Izabeli Łęckiej.. Tomasz Judym - bohater romantyczny.. Stefan Żeromski nazwał Tomasza Judyma "Hamletem dzisiejszym".. Do innych należą: udział w zrywie narodowym oraz niepewność jego dalszych losów.Wokulski - romantyk ↑ Szlacheckie pochodzenie..

Nie wiadomo jednak, jakie są jego dalsze losy.Stanisław Wokulski - charakterystyka • Lalka Zdecydowany, uparty, umiejący osiągać cele, które sobie wyznaczył, jednocześnie człowiek o silnej osobowości, dobry i uczciwy, realista.

- przechodzi metamorfozy.. Niestety, podczas gdy on zabiegał o jej względy, ponosił kolejne ofiary, poniżał się ona czerpała jedynie satysfakcję, a na boku flirtowała z innymi.. To, co dla patrzących jest sprzeczne, w nim samym jest najzupełniej konsekwentne.". Lalka jako powieść realistyczna i pozytywistyczna.. To, co dla patrzących jest sprzeczne, w nim samym jest najzupełniej konsekwentne.". W oczach Wokulskiego uczucie to powinno być nieskazitelnym i wspaniałym.Bardzo trudno jednoznacznie ocenić go jako człowieka, ponieważ jest pełen sprzeczności, co sprawia, że każdy może mieć o nim inne zdanie.. Wokulski był człowiekiem spokojnym, opanowanym, lecz przy tym energicznym, pracowitym i czasami postępującym w sposób nieoczekiwany.Wokulski za wszelką cenę chce zdobyć serce damy.. Nie da się go jednoznacznie określić jako: pragmatyka, idealistę czy dekadenta.. Fascynacja nauką i techniką - wyniesiona jeszcze z młodości.O zaklasyfikowaniu Wokulskiego do romantyzmu świadczy jego biografia bogata w wątek walki o wolność oraz motyw nieszczęśliwej miłości, podobna w wielu punktach z biografiami bohaterów romantycznych dramatów.Ten intrygujący mężczyzna w średnim wieku jest głównym bohaterem "Lalki", wokół którego rozgrywają się wszystkie najważniejsze wątki.. Charakterystyka społeczeństwa w Lalce..

Charakterystyka Wokulskiego ukazuje go jako człowieka niepowtarzalnego i niezwykle trudnego do jednoznacznego zaszufladkowania, wobec którego trudno pozostać obojętnym.Stanisław Wokulski - charakterystyka ostatnidzwonek.pl, opracowanie i streszczenie.

doktor Szuman tak opisuje Stanisława Wokulskiego - opisuje to Ignacy Rzecki w pamiętniku.Wokulski zaś był kupcem galanteryjnym i niemożliwe się wydawało, aby człowiek takiego stanu mógł zostać jej mężem.. Dochodzi do fortuny własną pracą i wysiłkiem; - Wokulski stoi na granicy dwóch światów: upadającej arystokracji i raczkującego świata kapitalizmu .Wokulski jako romantyk.. Wokulski jest człowiekiem czynu i jak mówi o nim Ochocki, "człowiekiem szerokiej duszy".. Miłość równocześnie jest motywem wszelkich jego działań: wyprawy po majątek na wojnę, wizyt w teatrze, podejmowanych operacji finansowych, a w końcu rezygnacji .Romantyk: -zapalczywy, kieruje się emocjami.. Finał jest tragiczny, bo jedyną drogę ucieczki od wewnętrznych koszmarów i niespełnionej miłości bohater dostrzega w samobójstwie.. Istotnym elementem charakterystyki Wokulskiego jest niejednoznaczne zakończenie powieści, nie pozwalające na rozstrzygnięcie kwestii, który pierwiastek (romantyczny czy pozytywistyczny) zwyciężył w duszy bohatera.Stanisław Wokulski jest reprezentantem pokolenia dwóch epok.. Ponieważ jego osobowość nie jest jednoznaczna, lecz pełna sprzeczności.. - targany uczuciami.. Romantyczna biografia okresu młodości - udział w powstaniu i szybki awans społeczny Niezwykłe zdolności i szczęście - umożliwiają mu sukces finansowy i awans społeczny Nieszczęśliwa miłość - Wokulski jest nieszczęśliwie zakochany, a jego nieszczęście wynika z niemożności pokonania uprzedzeń klasowych.. I rzeczywiście, nigdy nie odmówił pomocy potrzebującemu.To bohater wewnętrznie rozdarty "Stopiło się w nim dwu ludzi: romantyk sprzed roku sześćdziesiątego i pozytywista z siedemdziesiątego.. -światopogląd ukształtowany pod wpływem romantycznych lektur.. Pomimo chwilowych zwątpień, nie może uwolnić się od tej miłości.. Ubogi szlachcic "Wokulscy stara szlachta" Prezesowa Zasławska do I. Łęckiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt