Kryteria oceny opisu postaci literackiej

Pobierz

Zgodność pracy z tematem.. - bardzo dobryKryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Obecność podstawowych elementów: 1. przedstawienie postaci 2. opis wyglądu zewnętrznego 3. nazwanie cechKryteria.. 0 - 1 p. II.Przedstawienie postaci (co najmniej dwie informacje o każdej z nich) 0 - 1 p. III.. Punktacja.. Są to: wprowadzenie - opis, kim jest dana postać, wygląd postaci, jej charakter i usposobienie oraz podsumowanie, czyliOcena celująca - praca bez błędów, kreatywność w ujęciu tematu.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. RozpocznijKRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII - nowa podstawa programowa .. Zachowanie formy opisu: a) w opisie przedmiotu / miejsca : prezentuje przedmiot / miejsce, opisuje jego wielko ść, kształt, kolor, materiał; ocenia;Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Obecność podstawowych elementów: 1. przedstawie nie postaci 2. opis wyglądu zewnętrznego 3.. [zakończenie, podsumowanie] 1p.. * Jeżeli uczeńcharakteryzuje inną postać (nieliteracką) lub pisze pracę w innej formie, otrzymuje 0 punktów również w pozostałych kryteriach.. 2010-04-25 21:56:26 ocena własna postaci : Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz.. Title: Kryteria oceny charakterystyki porównawczej postaci literackich Author: XX Last modified by: Marzena Created Date: 1/3/2009 4:43:00 PM .Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A..

Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej.

Przedstawienie postaci (co najmniej dwie informacje) 0 - 1p.. 5.Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Obecność podstawowych elementów: 1. przedstawienie postaci 2. opis wyglądu zewnętrznego 3. nazwanie cechKRYTERIA OCENY OPISU POSTACI / PRZEDMIOTU / MIEJSCA Realizacja tematu (0-8 p) 1.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Zgodno ść cało ści tekstu z tematem.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Opis wyglądu zewnętrznego (również sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1 p. IV.. OPIS POSTACI LITERACKIEJ I RZECZYWISTEJ Uczeń: I. :) doładuj komentarze.. To jest tylko w charakterystyce.. Treść sprawdzona.. W sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej.. Zadanie 14.. 1.Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium IV, V, VI przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II - 1 punkt.. Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.. 1p.Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 9)* 1.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów..

Ocena postaci .

I Obecność podstawowych elementów: 1. przedstawienie postaci 2. opis wyglądu zewnętrznego 3. nazwanie cech [nauczyciel każdorazowo określa minimalną ilość] 4. uzasadnienie podanych cech [nauczyciel każdorazowo określa minimalną ilość]kryteria oceny dostatecznej oraz podane poniżej) Otrzymuje uczeń, który w .. opisu, opowiadania.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. Uczniowie w ocenianiu bieżącym otrzymują oceny w postaci cyfry, które odpowiadają określonemu poziomowiPlan opisu postaci literackiej.. [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Obecność podstawowych elementów: 1. przedstawienie postaci 2. opis wyglądu zewnętrznego 3. nazwanie cech 4. uzasadnienie podanych cech 5. ocena własna.. (NieKryteria oceny charakterystyki porównawczej postaci literackich zostały opracowane na podstawie propozycji WSiP.. Praca powinna zawierać co najmniej dwanaście wypowiedzeń.. Treść opisu rozwija twórczo (tworzy pracę nieszablonową, wykorzystuje i przetwarzaKryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego .. Błąd rzeczowy zakłócający logikę wypowiedzi powoduje obniżenie oceny o jeden poziom.. wymienić gatunki powieści.Bezbłędnie pisze sprawozdanie z filmu, spektaklu teatralnego,ogólny schemat charakterystki postaci: 1. przedstawienie postaci ( jak się nazywa, kim jest, skąd pochodzi itd.).

Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).

2010-03-12 19:37:47 Załóż nowy klubOPIS POSTACI Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja .. wizmu opisu, oryginalne zakończenie 2 pkt celujący: 20 pkt bardzo dobry: 19-18 pkt dobry: 17-15 pkt dostateczny: 14-12 pkt dopuszczający: 11-9 pkt .. TEMAT (0 - 9)* Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. Szanowny Redaktorze, stawiając pytanie o kryteria oceny dzieła literackiego i umieszczając je na honorowym miejscy ankiety, zakłada Pan z góry, że krytyka literacka zajmuje się głównie oceną dzieła literackiego.Jeśli to bohater literacki, pamiętaj, aby podać, z jakiej książki pochodzi i kto jest jej autorem.. Opis postaci Nr Kryteria Liczba punktów Zróżnicowanie punktacjiDon Kichot - charakterystyka niezwykłej postaci literackiej Andrzej Radek - charakterystyka postaci literackiej… Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.WKUWAM pod numer 925055.. 2. wygląd zewnętrzny 3. sposób bycia i zachowanie 4, zainteresowania uzdolnienia 5. cechy charakteru 6. ocena postaci.. Pisze pracę zgodnie z tematem.. Poprawne nazwanie, opisanie cech charakteru (usposobienia, umysłowości) 0 - 1 p.Kryteria oceniania Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według następujących kryteriów: • treść - od 0 do 3 pkt • styl - od 0 do 1 pkt • język - od 0 do 1 pkt • ortografia - od 0 do 1 pkt • interpunkcja - od 0 do 1 pkt.KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI ..

II.Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej kryterium Kryteria L.p.

Urozmaicenie wypowiedzi 0-1 Dodanie opisu, bogactwa leksyki, wyrażeń określających emocje, stosowanie nawiązań .. Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -): 12 - 11p.. charakterystyka I. Zachowana forma charakterystyki (przedstawienie postaci, nazwanie cech wyglądu, charakteru, osobowości, ocena postaci).. , elementami opisu: list literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, - potrafi zredagować opis sytuacji na podstawie podanego planu, - .KRYTYKA I JEJ KRYTERIA (3) Julian Kornhauser .. (10 punktów) .. Zachowuje formę opisu (przedstawia postać, opisuje jej wygląd, sposób ubierania się, cechy usposobienia, ocenia bohatera).. Kryteria oceniania W celu dokonania opisu umiejętności i wiadomości uczniów z klas I-III, zostały wyszczególnione poziomy umiejętności i wiadomości.. Kryteria oceny form wypowiedzi .. Charakterystyka musi składać się z kilku elementów.. TEMAT (0 - 9)* I.. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia, umysłowości) 0 - 1p.. dokonuje oceny postaci, uzasad-nia swoją opinię .. że jest to także postać literacka (np. film jest ekranizacją książki) 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt