Przydatne zwroty do opisu obrazu

Pobierz

Opisywanie zdjęć po angielsku to dla wielu uczniów nie lada wyzwanie.. Dbaj o poprawność językową.. b) rozwinięcie - szczegóły.. Kompozycja oparta na jakimś kształcie geometrycznym.. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem.. Kompozycja jednofigurowa , wielofigurowa, portret, półpostać, portret zbiorowy itp. jednoplanowa, wieloplanowa pejzaż ze sztafażem .Słownictwo w opisie obrazu.. - Scenka rozgrywa się… Auf dem Bild ist/sind… - Na tym obrazku jest/są…Opis obrazu 1. Podaj podstawowe informacje na temat opisywanego dzieła (np. poinformuj o rodzaju malarstwa, rozmiarach płótna, miejscu ekspozycji).. - Sądzę, że to wszystko.. Opis obrazu ma trzy akapity: a) wstęp - co obraz przedstawia.. Obraz ten stworzył … Jeżeli nie wiemy, gdzie i kiedy obraz powstał, jednakże świadomi jesteśmy kto jest jego twórcą, skorzystajmy z tego oto zestawu dwóch zdań o charakterze informacyjnym.. obrazek - picture pokazuje - shows dzieci/dorośli - children/adults widzę - I (can) see obrazek pokazuje - the picture shows/depictsopis obrazka- zwroty.. Opis obrazu powinien zawierać następujące elementy: - wstęp.. Przydatne słownictwo i zwroty w opisie obrazka Wiemy już, jak dokonać opisu obrazka.. Artysta stwarza nastrój smutku/tęsknoty/radości/miłości.. W opisie obrazu ważne jest stosowanie odpowiedniego słownictwa..

Schemat opisu obrazu.

ściągnij mp3.. - Być może zdjęcie zostało zrobione przez ich przyjaciela.. Urozmaicenie opisu obrazkaOpis ilustracji po angielsku.. - Uważam, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.. rozpocznij naukę.. Obraz pt.: "Upadek Ikara" został namalowany przez Piotra Bruegla w 1558 r. Tematyka płótna nawiązuje do tragicznego mitu o Dedalu i Ikarze.. Funkcja dostępna tylko dla użytkowników premium.PRZYDATNE ZWROTY DO OPISU/ANALIZY: Kompozycja Kształt pola obrazowego: prostokąt stojący, leżący, kwadrat,prostokąt zbliżony do kwadratu, koło-tondo, dyptyk, tryptyk..

Sformułowania potrzebne do opisu obrazu.

Opis poszczególnych części obrazka Tutaj przechodzimy już do szczegółów.. 0 21 fiszek paolo92.. c) zakończenie - moja opinia i nastrój obrazu.. Podczas opisywania obrazka, musimy pamiętać o poniższym podstawowym zwrocie: In the picture - na obrazku.. Przy opisie obrazka może być także pomocna znajomość liczb po angielsku oraz kolorów.Inne przydatne zwroty: auf dem Bild sehe ich - na obrazku widzę das Bild zeigt - obrazek pokazuje, przedstawia im Vordergrund - na pierwszym planie im Hintergrund - na drugim planie sich befinden - znajdować się stehen - stać hängen - wisieć liegen - leżeć stecken - tkwić halten - trzymać er/sie/es ist - on/ona/ono jestPRZYDATNE WYRAŻENIA The photograph shows - ilustracja przedstawia In the foreground / background - na pierwszym planie / w tle On the left / right there is /are - po lewej/prawej stronie jest / są … The picture makes me think of … - Ta ilustracja sprawia, że myślę o … I suppose that … - przypuszczam, że … It seems to me that - wydaje mi się, że …Zwroty Do Opisu Obrazka.. Podczas opisywania kompozycji stosuj zwroty typu:Obraz przypomina.. ściągnij mp3.. Zwroty do opisu obrazka ~ Zdający opisuje ilustrację przedstawioną w wylosowanym przez siebie zestawie i odpowiada na trzy pytania związane z tematyką zdjęcia..

c) zakończenie - moja opinia i nastrój obrazu.

2) KRÓTKO ALE OPISOWO: Ten obraz zachwycił mnie swoimi barwami i kolorami.. Napisz, kiedy obraz został namalowany i gdzie się obecnie znajduje.. 3.W takiej sytuacji niezbędne okażą się zwroty: hinten links - z tyłu po lewej, hinten rechts - z tyłuj po prawej, hinten in der Mitte - z tylu w środku, vorne links - z przodu po lewej, vorne links - z przodu po prawej, vorne in der Mitte - z przodu w srodku.. Dzieło wywołuje u odbiorcy smutek/przygnębienie/radość.. To by było tyle, jeśli chodzi o słownictwo.. na spacerze z psem.. Bardzo spodobał mi się nastrój dzieła.. Wyobraź sobie, że przez telefon opowiadasz koledze o tym, co widzisz, a on próbuje to odwzorować - musi więc mieć podane odpowiednio dokładne informacje.. Jest on bardzo żywy i wyrazisty.. Zapoznajmy się więc ze słownictwem i zwrotami, które zdecydowanie ułatwią opisywanie obrazka po angielsku.. Zwróć uwagę na to że w zdaniu używa się "in" a nie "on", jak tłumaczyłoby się z polskiego "na obrazku", co jest najczęściej popełnianym błędem wśród maturzystów.. Omów tematykę obrazu, przedstaw, w jaki sposób malarz ukazał swoją wizję.Opis obrazu ma trzy akapity: a) wstęp - co obraz przedstawia.. Na końcu można też dołączyć jakąś ciekawostkę o pisarzu lub dziele, które opisujemy.. na spacerze z psem.. Krótko przedstaw jego autora (np. określ epokę, w której żył, kierunek sztuki, w jakim tworzył)..

Mam jeszcze prośbę odnoszącą się do opisu obrazka.

czekając w kolejce.. Myślę, że to wystarczy do napisania nie długiego, ale bogatego w odpowiednio dobrane słowa.Jak napisać Opis OPIS Mówiliśmy wcześniej, że każda wypowiedź zawiera w sobie pewien zasób .2.. Wskaż autora i tytuł dzieła.. Nie jest to jednak konieczne.- Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.. Jestem w stanie podać twórcę odpowiedzialnego za powstanie tego dzieła sztuki.. Możesz zacząć od opowiedzenia, co robią osoby znajdujące się na zdjęciu, np.Opis obrazu Bruegla pt. "Upadek Ikara".. b) rozwinięcie - szczegóły.. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem.. Przykład opisu zdjęcia w języku angielskim na którym mała dziewczynka siedzi na kanapie ze swoim psem znajdziesz tutaj.Słownictwo i zwroty przydatne do opisu obrazka po angielsku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt