Plan opisu dzieła sztuki

Pobierz

ABC sztuki 2 • terminy: oryginał, kopia, falsyfikat, reprodukcja, plagiat, piractwo, własność intelektualna •Spotkanie z dziełem sztuki.. Przykłady z literatury.. Wiedza o kulturze wprowadza nową perspektywę i nowy język opisu dzieła sztuki jako wytworu kultury rozumianej w sposób całościowy, interpretowanego w ujęciu komunika-cyjnym i z perspektywy "użytkownika" kultury.. Opis ma zazwyczaj charakter statyczny.. Na analizę dzieła sztuki składają się opis, analiza formalna, analiza treściowa i interpretacja.Kryteria oceny opisu dzieła sztuki - reprodukcja obrazu Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 10) 1.. Autor np. Leonardo Da Vinci (możesz napisać o nim kilka informacji) 3.. 3.Wybrać najważniejsze elemanty i podkreślić je, by pózniej opisac w pierwszej kolejności.. Najlepiej zacząć jego opis od tego, co bezpośrednio zwraca naszą uwagę, a następnie przejść do prawego górnego i lewego górnego rogu obrazu.. Klasa VI Numer i temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania WYMAGANIA Odniesienia do podstawy programowej PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Uczeń: 1. i 2.. Nazwij dzieło sztuki autora i określ technikę wykonywania dzieła (obraz, rzeźba grafika, fotografia plakat, akwarela obraz olejny) 2.. Pamiętaj jednak, aby przemyśleć kompozycję opisu dzieła - musi być zachowany porządek.Każdą część wypowiedzi podkreślaj akapitem..

Napiszę własny opis dzieła sztuki.

Z poszczególnych planów wybierz najważniejsze elementy i podkreśl je, by później .Konstrukcja opisu dzieła sztuki.. Siedzi ona swobodnie w fotelu.Plik Kryteria oceny opisu dzieła sztuki reprodukcji obrazu(1).doc na koncie użytkownika natalia-gabrys • folder Dokumenty • Data dodania: 20 maj 2011Warsztaty uczą jak opisać kompozycję, kolorystykę, światłocień i ekspresję działa malarskiego.. Zapoznam się z zasadami opisu dzieła sztuki oraz przykładową pracą tego typu.. Zacznij od określenia tematu obrazu.. Stańczyk to ważna część kompozycji, drugi plan to tylko tło podkreślające powagę postaci.. Uczestnicy na przykładach poznają podstawowe pojęcia i terminy historii sztuki.. Jeśli chęć opisania dzieła sztuki jest spowodowana burzą emocji, które ogarnęły cię podczas oglądania obrazów w muzeum, to jest to oczywiście dobry znak, a ty możesz nie potrzebować żadnej ścisłej struktury tekstowej, ponieważ ekspresja emocji zrobi wszystko za .Oczywiście nie musisz sztywno trzymać się tego schematu ani podanej w nim kolejności opisu..

Literacki opis dzieła malarskiego".

Przypomnę sobie najbardziej znanych malarzy oraz ich dzieła.. Zadaniem nauczyciela wiedzy o kulturze jest:Plan pracy z plastyk i do programu nauczania "Do dzieła!".. Rozbierz obraz na elementy np.-na pierwszym planie-na drugim planie-na dalszym planie-w tle-w rogu obrazu-na dole 5.OPIS DZIEŁA SZTUKI 1.. Polega na opisaniu w dowolnej formie .2.. Obraz olejny z okresu romantyzmu przedstawiający samotnego wędrowca na szycie góry.Temat: Sztuka na przestrzeni wieków - opis rzeźby.. 2e.1 OPIS Opis to forma wypowiedzi, której głównym celem jest oddziaływanie na wyobraźnię odbiorcy.. Warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i przygotowane są z myślą o .Jest to dzieło niewielkich rozmiarów 77 x 53 cm.. Technika wykonania np. obraz olejny na płótnie, akryle, rzeźba, grafika 4.. Główny problem Sprecyzowanie przekazu tekstu ikonicznego.. 2.Wypisać co widac na 1 ,2 , 3, planie , w tle , rogach.. Nie […]Analiza dzieła sztuki (obrazu, rzeźby) Dzieło sztuki jest wytworem artysty, posiadającym sens, wartość estetyczną i moralną (chociaż nie zawsze)..

Nazwa dzieła (tytuł) np. Dama z łasiczką 2.

dr Filip Lipiński (koordynator) prowadzący: wykładowcy IHS UAM.. Nazwa pastel pochodzi z języka włoskiego (pastello, od pasta - ciasto).. II Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie [niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel wPojawienie się skrupulatnie oddanego pejzażu w tle świadczy o przynależności dzieła do sztuki renesansu, która szczególną wagę przykładała do studiów perspektywy i natury.. Caspar David Friedrich "Wędrowiec nad morzem mgły", 1818.. Cele lekcji.. Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich.. Przedstawia jego wizję określonego zjawiska, sytuacji, wydarzenia, nawet emocji.. Technika pastelu zaczęła być stosowana w malarstwie europejskim w .Przydatność 70% Konstrukcja opisu dzieła sztuki.. Nazwij dzieło sztuki autora i określ technikę wykonania (obraz , rzeźba, grafika, rysunek, fotografia , akwarela, obraz olejny) 2.. Słownictwo przydatne do opisu: słownictwo urozmaicające składnię wypowiedzi: podkreśla, tworzy, przykuwa uwagę, zwraca uwagę, zdobi, ozdabia, sprawia wrażenie .Pastel - technika malarska i rysunkowa oraz środek rysunkowy i malarski w formie kolorowego sztyftu, służący do nanoszenia kolorowych pigmentów na podłoże.. Dzieło przedstawia portret tajemniczej madonny..

Rozwinięcie to miejsce na analizę dzieła malarskiego.

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą.. Przeważa barwa zielona, zarówno na pierwszym planie (szata Mony Lisy), jak i na drugim (las w tle .To tak zwany drugi plan.. Określenie tematyki obrazu (np. portret, pejzaż, martwa natura, scena batalistyczna, scena rodzajowa .Dzieło ma dwa plany.. Obecnie można je oglądać w Luwrze.. Krótka informacja o dziele i jego twórcy 0 - 1p.. Warsztaty organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych są dostosowywane do wieku uczestników, którzy w przystępny sposób poznają tajniki opisywania dzieł sztuki.Już po raz siedemnasty zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Obraz a słowo.. Pierwszy plan jest statyczny, przedstawia zadumanego błazna, tytułowego Stańczyka.. Zgodność pracy z tematem (opowiadanie nie może dominować nad opisem) 0 - 1p.. I semestr, 30 godz. 2 pkt.. Rozbierz obraz na elementy pierwsze, czyli na: - na pierwszym planie - na drugim planie - na dalszym planie - w tle .Plan opisu: 1.Nazwijcie dzieło sztuki obrazu i określ technike wykonywania dzieła.. Uczniu, przez Tobą nowe wyzwanie - analiza oraz interpretacja dzieła sztuki malarskiej!. 4.Zwrócic uwage na kontrasty , układ światła , barwy 5.Jaka kompozycja np. otwarta, zamknieta, dynamiczna itp. 6.Określić nastrój np. ponury .Jeśli z danym dziełem sztuki związana jest jakaś konkretna historia, to przedstaw ją również w tym miejscu.. Najpierw napisz ogólnie, co przedstawia (pierwszy plan).. Wniosek (podsumowanie) Kompozycja jest otwarta, a jednocześnie statyczna.. Jak inni odbierają to dzieło?. Mianem pastelu określa się także kompozycję malarską wykonaną tą techniką.. Opis dzieła plastycznego Tematyka - co przedstawia, plan główny, szczegóły, tło, kolorystyka, symbolika.. W tle, za plecami bohatera, sześć osób bierze udział w przyjęciu.. Następnie wyposażeni w wiedzę dokonają samodzielnego opisu wybranego przez siebie dzieła i prezentują go publicznie.. Filmy.. Dzięki analizie dzieła sztuki można wyodrębnić z całości rożne elementy dzieła i zbadać każdy z osobna.. 1.Nazwij dzieło sztuki autora i określ technikę wykonania (obraz , rzeźba, grafika, rysunek, fotografia , akwarela, obraz olejny) 2.Rozbierz obraz na elementy pierwsze, czyli na: - na pierwszym planie - na drugim planie - na dalszym planie - w tle.. w głębi.. - w rogach (w prawym górnym itd) 3.Kontrasty na obrazie (miejsca jasne .kacyjnych i położenie nacisku na dzieła dwudziestowieczne.. Obraz utrzymany został w ciemnej i chłodnej tonacji.. - rozwinięcie.. Treść.. Następnie skup się na innych jego częściach (drugi plan .Szkoła podstawowa klasa: VII autor: Irmina Żarska blog autorki - kliknij Dzięki tej lekcji: 1.. Celem zajęć jest spotkanie z dziełami sztuki, przedmiotami, wydarzeniami artystycznymi, które znajdują się w obszarze zainteresowań dzisiejszej historii sztuki.Opis dzieła sztuki nie zawsze musi być jej interpretacją.. Artysta chce przez swoje dzieło coś zakomunikować światu.Kryteria oceny opisu dzieła sztuki (obrazu) [klasy V - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Opisywanie tego, co zostało przedstawione na obrazie [punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania] 1p.. 1066 głosów.. Dominują w nim epitety i porównania, które wpływają na jego plastyczność.. Uczeń zna: zasady opisu dzieła sztuki i potrzebne do tego słownictwo; najważniejszych rzeźbiarzy tworzących w różnych okresach (np. Fidiasza, Myrona, Michała Anioła, Dunikowskiego, Abakanowicz) i niektóre ich dzieła (są to elementy gazetki tematycznej);Czy taki rodzaj sztuki do Ciebie przemawia?. Czy miało ono jakiś wpływ na otoczenie?. Tym razem będziemy opisywać dzieło Wacława Borowskiego "Nad wodą" ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.. Rozwinięcie Omówienie problemu, interpretacja w odniesieniu do tematu zadania.. Rozbierz obraz na (rysunek, zdjęcie) elementy pierwsze (plany) Wypisz, co widzisz na:-na 1 planie -na 2 planie-na dalszym planie-w tle, rogach 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt