Karta charakterystyki substancji chemicznej wzór

Pobierz

Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Chromu (VI) tlenekWzór chemiczny :C6-H6-O2 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer CAS :142-45- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data wydania: 12.07.2018 r. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.Karta charakterystyki substancji chemicznej - chromu_VI_tlenek Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01 Data aktualizacji: 2020/01/31 SEKCJA 1.. Udostępnij: Na przestrzeni ostatnich lat weszło w życie wiele zmian przepisów prawnych dotyczących kart charakterystyki.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :047-001-00-2 Numer CAS :7761-88-8 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneOd 1 czerwca br. wszyscy użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin są zobowiązani do posiadania kart charakterystyki według nowego wzoru, zawierającego wszystkie niezbędne informacje.Wzór chemiczny :C-H-N-S.H3-N 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe..

Karta charakterystyki substancji chemicznej - wzór.

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :607-004-00-7 Numer CAS :76-03-9 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneWzór chemiczny :C14-H10-O4 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :601-020-00-8 Numer CAS :71-43-2 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneWzór chemiczny :C2-H-Cl3-O2 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. Od 1 czerwca 2017 roku mamy do czynienia już tylko z jednym wzorem tego dokumentu.Wzór chemiczny :As2-O3 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :607-002-00-6 Numer CAS :64-19-7 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta charakterystyki stanowi podstawowy dokument określający właściwości substancji chemicznej, dlatego z punktu widzenia prawa jest obowiązkowa w przypadkach opisanych powyżej..

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości.

Zobacz z czego powinna składać się aktualna karta charakterystyki i czy musisz poprosić dostawców o uaktualnienie posiadanych .Wzór chemiczny :C6-H6 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer CAS :7681-11- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneChemiczna.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :617-008-00- Numer CAS :94-36- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneWzór chemiczny N-O3.Ag:: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer CAS :485-47-2 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneOd 1 czerwca 2017 r. obowiązuje już tylko jeden nowy wzór karty charakterystyki.. Zatem użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin muszą posiadać karty charakterystyki według nowego wzoru.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer CAS :5949-29-1 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneWzór chemiczny: C58H114O26 (masa cząsteczkowa: 1227,54) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik analityczny Zastosowania odradzane: nie określono 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPURWzór chemiczny :C12-H11-N 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe..

Wszystkie informacje można znaleźć w karcie charakterystyki produktu[4,5].

Unia Europejska, kraje NAFTA oraz wiele innych państw precyzyjnie określa parametry kart charakterystyk, które powinny posiadać szczegółowe informacje na .Karta charakterystyki substancji chemicznej - wzór 5 marca 2021 Na przestrzeni ostatnich lat weszło w życie wiele zmian przepisów prawnych dotyczących kart charakterystyki.Wzór chemiczny :C9-H6-O4 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu : 608-001-00-3 Numer CAS : 75-05-8 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneProponowany powyżej wzór pozwala w szybki sposób ustalić zagrożenie i sposób ochrony.. 5 rozporządzenia REACH, karty charakterystyki należy dostarczać w językach urzędowych państw członkowskich, na których terytoriach substancja lub mieszanina są wprowadzane do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.Wzór chemiczny :C2-H4-O2 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz..

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje już tylko jeden nowy wzór karty charakterystyki.

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :604-010-00-1 Numer CAS :108-46-3 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneWzór chemiczny :C6-H8-O7.H2-O 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.. W myśl art. 31 ust.. nazwa produktu, zastosowanie - patrz podsekcja 1.1: Identyfikator produktu oraz podsekcja 1.2: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancjiKarta Charakterystyki Substancji Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. SWP.MR>3,2 Data aktualizacji: 0Data sporządzenia: 28.10.2003 2.0 1.2017 Strona /11 1.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :612-026-00-5 Numer CAS :122-39-4 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ (MSDS) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa Woda destylowana Numer katalogowy RB-0027 Numer CAS 7732-18-5 Numer WE 231-791-2 Stan skupienia produktu Ciecz Wzór chemiczny H 2OWzór chemiczny: Na2C2O4 (masa cząsteczkowa: 134,01) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik analityczny Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPURPonadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt